image

KWALIFIKACYJNE
KURSY ZAWODOWE

Od września 2013 roku organizujemy kursy kwalifikacyjne dla wszystkich,
którzy ukończyli 18 lat.

Zapraszamy również do nowo otwartego od
1 września 2014 r. Liceum dla Dorosłych.

Jeśli posiadasz zawód blacharza...

Proponujemy odbycie kursów:

  • elektromechanika pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12), który rozpocznie się od 2 września 2013 roku i będzie trwał do do czerwca 2014 r. (10 miesięcy)i zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym
  • mechanika pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18), który rozpocznie się od 2 września 2014 roku i będzie trwał do czerwca 2015 r. (10 miesięcy)i zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym
  • organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.42),który jest planowany od września 2015 roku do grudnia 2015 r. (4 miesiące) zakończony również zostanie egzaminem kwalifikacyjnym
Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych na elektromechanika pojazdów samochodowych (M.12), mechanika pojazdów samochodowych (M.18) oraz z organizacji i prowadzenia obsługi pojazdów samochodowych (M.42) uzyskuje się wszystkie kwalifikacje potrzebne do otrzymania tytułu technika pojazdów samochodowych

Warunkiem uzyskania dyplomu jest jednak posiadanie bądź zdobycie średniego wykształcenia ogólnego.

lub kursów:

  • mechanika - montera maszyn i urządzeń (kwalifikacja M.17), który rozpocznie się od 2 września 2013 roku i będzie trwał do stycznia 2015 r. (16 miesięcy)i zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym
  • organizację i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (kwalifikacja M.44), który rozpocznie się od lutego 2015 roku i będzie trwał do czerwca 2015 r. (4 miesiące)i zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym
Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych na mechanika - montera maszyn i urządzeń (M.17), oraz z organizacji i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44) uzyskuje się wszystkie kwalifikacje potrzebne do otrzymania tytułu technika mechanika

Warunkiem uzyskania dyplomu jest jednak posiadanie bądź zdobycie średniego wykształcenia ogólnego.

[Rozmiar: 336061 bajtów]

Wybierz kurs...
image

jeśli posiadasz zawód elektromechanika pojazdów samochodowych i chcesz zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych

image

jeśli posiadasz zawód mechanika pojazdów samochodowych i chcesz zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych

image

jeśli posiadasz zawód mechanika-montera maszyn i urządzeń lub operatora obrabiarek skrawających lub ślusarza...

image

jeśli posiadasz zawód blacharza samochodowego lub inny zawód z branży mechanicznej


Ciekawe linki...