image

KWALIFIKACYJNE
KURSY ZAWODOWE

Od września 2013 roku organizujemy kursy kwalifikacyjne dla wszystkich,
którzy ukończyli 18 lat.

Zapraszamy również do nowo otwartego od
1 września 2014 r. Liceum dla Dorosłych.

Jeśli posiadasz zawód:

- mechanika-montera maszyn i urządzeń
- operatora obrabiarek skrawających
- ślusarza...

Proponujemy odbycie kursów:

  • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (kwalifikacja M.44), który rozpocznie się 2 września 2013 roku i będzie trwał do grudnia 2013 r. (4 miesiące) i zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym.
Po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego z organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44) uzyskuje się kwalifikacje potrzebne do otrzymania tytułu technika mechanika

Warunkiem uzyskania dyplomu jest jednak posiadanie bądź zdobycie średniego wykształcenia ogólnego.

Wybierz kurs...
image

jeśli posiadasz zawód elektromechanika pojazdów samochodowych i chcesz zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych

image

jeśli posiadasz zawód mechanika pojazdów samochodowych i chcesz zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych

image

jeśli posiadasz zawód mechanika-montera maszyn i urządzeń lub operatora obrabiarek skrawających lub ślusarza...

image

jeśli posiadasz zawód blacharza samochodowego lub inny zawód z branży mechanicznej


Ciekawe linki...